Aktualności

Wydarzenie Muzeum Inżynierii

Konferencja CIMUSET

ICOM CIMUSET jest międzynarodową organizacją zrzeszającą muzealników nauki i techniki z całego świata. Członkowie ICOM CIMUSET spotykają się raz do roku w różnych muzeach świata na konferencjach naukowych...

Wydarzenie Muzeum Inżynierii

Narodowe Czytanie

5 września 2015 roku odbędzie się 4. edycja Narodowego Czytania.

Wystawa Muzeum Inżynierii

Siarka - złoto chemików

Wystawa traktuje o jednym z najdłużej znanych człowiekowi pierwiastków chemicznych.

Zobacz wszystkie aktualności